вул. Дністровська 26
76018. Івано-Франківськ
 
 
тел.: +38 0342 504605
 

“ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА ПОВИННО ЗАОХОЧУВАТИСЯ УРЯДОВИМИ РЕГУЛЮВАННЯМИ” – Структура доповіді

Промова Уряду

 

  1. Вступ  (дефініції, філософія: чому проблема береться до уваги).

Організація Об'єднаних Націй (ООН) підготувала звіт, за оцінками якого приблизно через 15-20 років чверть енергії та видів палива у всьому світі буде надходити з біомаси або з альтернативних джерел. Біопаливо вже почало поступовj заміщувати традиційні види палива. 

Біо-паливо виготовляється з біомаси і сільськогосподарських культур. Воно поступово замінить нафтопродукти (бензин, дизельне паливо) і природний газ, що використовується для автомобілів.

a) Біо-дизель є замінником дизельного палива, яке виробляється з олійних рослин (ріпак, соя, соняшник)

b) замінник бензину і біоетанол виробляється з ферментації органічних матеріалів (кукурудза, цукровий буряк)

c) анаеробний біогаз є результатом розкладання органічних матеріалів

В даний час біопаливо вважається екологічно відповідальною альтернативою порівняно з видобутком нафти та інших видобувних видів палива, оскільки біопаливо має багато переваг з точки зору екологічної стійкості.

Зменшення запасів викопного палива в світі та послідовне збільшення ціни за барель нафти після нафтової кризи створили сприятливі передумови для наближення до інших джерел палива. Крім того, законодавчі обмеження на забруднення навколишнього середовища в результаті спалювання газів від традиційних видів палива вносить свій внесок у пошук альтернативних джерел енергії. Таким чином, виникли деякі проблеми для виробництва біопалива з відновлювальної сировини (біомаси). Більш того, деякі країни ЄС прийняли ряд стратегій і правил, які сприяють розвитку біопалива (паливні акцизні скорочення, позики фермерам для отримання біомаси тощо).

На захист того, що використання біопалива повинно заохочуватися урядовими регулюваннями я наведу наступні аргументи:

 

  1. Аргументація:

Аргумент 1:  формулювання (1 або 2 речення), розвиток теми, факти та статистика.

В найближчі роки викопне паливо зникне, у той час як біо-паливо є майбутнім для людського суспільства, оскільки цьому сприяють багаті ресурси на Землі, до того ж вони не загрожують навколишньому середовищу. В даний час поновлювані джерела енергії це  викопне паливо (нафта, газ і вугілля), радіоактивні речовини та інші джерела (сонце, вода, вітер), які в процесі механічної роботи вироблятимуть тепло. З них нафта і природний газ розглядаються як основні джерела енергії на планеті. Ці природні джерела поступово обмежуються. Оцінки, зроблені на основі поточних рівнів споживання і оцінок запасів викопного палива, показують, що їх можна буде використовувати ще 44 роки для нафти, природній газ 62 роки і 280 років для вугілля. Запаси викопного палива нерівномірно розподілені по всьому світу і експлуатація їх збільшується з року в рік.

Aргумент 2: формулювання (1 або 2 речення), розвиток теми, факти та статистика.

Біопаливо пов'язане зі скороченням викидів вуглецю. При спаленні біопалива викиди CO2 й інших токсинів є значно меншими, що робить його більш безпечною альтернативою для збереження якості повітря. Біопаливо легко розкладається і є більш простішим в обігу, ніж традиційні види палива, що робить його менш небезпечним і менш дорогим.

Aргумент  3: формулювання (1 або 2 речення), розвиток теми, факти та статистика.

Вартість: зважаючи на широко доступні технології біопаливо може бути значно дешевшим за бензин та інші види викопного палива, особливо враховуючи глобальне збільшення попиту на нафту, коли ціна за літр бензину може досягти свого піку.

 

Основна інформація (надайте інформацію про  результати та переваги наданого Вами Плану дій).

Уряд не має плану дій, що являє собою перелік необхідних кроків для поступового переходу від традиційної системи використання паливних ресурсів до альтернативного біопалива. Такий план повинен бути результатом мозкового штурму усіх зацікавлених сторін. Проте, Уряд вважає, що біо-паливо є набагато ефективнішим довгостроковим рішенням, а ніж викопні види палива, і використання його повинне підтримуватись різними державними програмами особливо тому, що біопаливо не створює загрози для планети, і викиди вуглецю, що супроводжують його використання є мінімальними. Також слід врахувати, що порівняно з викопними видами палива біопаливо вимагає значно меншу кількість додаткових витрат. І це всього декілька причин, чому людство має зосередити свої зусилля на розвитку технологій для біопалива, адже  важливо залишити достатньо ресурсів для майбутніх поколінь.

 

Промова Опозиції

  1. Вступ (формулювання незгоди з філософією уряду: що повинно обговорюватись і чому)

Зелений колір не обов'язково означає краще ні для людей, ні для навколишнього середовища. Біо-паливо призведе до погіршення клімату та позбавить бідних їжі, адже фермери будуть використовувати для енергетичних насаджень 69 000 квадратних кілометрів плантацій в світі, - за даними дослідження дев’яти екологічних організацій. Ця територія рівна з розміром Ірландії, пише Reuters. Плани Європейського союзу (ЄС), які стосуються отримання 10% енергії з поновлюваних джерел до 2020 року будуть мати більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Якщо ЄС досягне своїх цілей стсосовно поступовго переходу з невідновлюваних видів палива на відновлювані, використання біопалива буде генерувати від 81% до 167% більше вуглекислого газу, ніж викопне паливо.

Людське суспільство залежить на 98% від викопного палива. Вважається, що в найближчі 50 років енергетична політика також буде покладатися на викопні види палива. Крім того, основна увага буде приділена державному регулюванню щодо скорочення споживання енергоресурсів через програми енергозбереження наступним чином: скорочення обсягів відходів, підвищення обізнаності в необхідності збереження існуючих ресурсів, просування програм з енергозбереження і т.д.

Далі я від імені Опозиції, намагатимуся спростувати точку зору, що використання біопалива повинно заохочуватися урядовими регулюваннями. А саме,

 

  1. Aргументація:

Контраргумент 1 (коротко: не більше 1 думки)

Плани Європи щодо просування біопалива призведуть до того, що фермери конвертуватимуть 69000 км2 землі в плантації для вирощування сировини для біопалива, наслідком чого бідні люди будуть позбавлені їжі, а процеси щодо зміни клімату прискоряться, - за даними дослідження дев’яти екологічних організацій.

Контраргумент 2 (коротко: не більше 1 думки)

Висока кількість викидів вуглекислого газу в процесі виробництва: Були проведені кілька досліджень для аналізу вуглецевого сліду від біопалива. Результати цих досліджень показують наступне: хоч біопаливо генерує менше вуглекислого газу при згоранні, проте саме виробництво твердих видів біопалива призводить до значно більших забруднень.

Контраргумент 3 (коротко: не більше 1 думки)

Висока вартість: Будівництво нових заводів для його виробництва вимагає великих початкових інвестицій.

Далі Опозиція пропонує власні аргументи для доведення того, що уряд не повинен заохочувати впровадження біопалива.

 

Власні аргументи 1: (1 або 2 речення) розвиток теми, факти та статистика.

Викопні види палива залишаються тим видом енергії, який буде забезпечувати енергією Європу і весь світ в наступні 50 років. Необхідно створити та підтримувати правила раціонального використання цих резервів.

Викопні види палива залишаться основним засобом задоволення світового попиту на енергоносії протягом наступних 50 років, згідно із заявою президента Росії (країни-члена Великої Вісімки) у 2011 році. Звичайно, потрібно враховувати необхідність досягнення високого коефіцієнту корисної дії при використанні енергії, що є визначальним при виборі енергетичної сировини на глобальних енергетичних ринках. Крім того, необхідно оптимізувати поставки, залучати нові інвестиції в енергетичний сектор, зменшити втрати при транспортуванні, а також поліпшити діалог між виробниками та споживачами.

Власні аргументи 2: (1 або 2 речення) розвиток теми, факти та статистика.

50% поставок електроенергії в ЄС виробляються з вугілля та газу. Не можна не зауважити, що виконання ЄС своїх довгострокових цілей призведе фактично до зміни клімату на планеті.

З іншого боку, на міжнародному рівні вкрай важливо подбати про екологічну безпеку: розвивати технології уловлювання та зберігання вуглекислого газу: за оцінками експертів, в усьому світі до 2030 року виробництво електроенергії з вугілля буде вдвічі більшим порівняно з нинішнім рівнем. Тому з’являться нові можливості для експорту електронергії з Європи.

 

  1. Слабкі місця / недоліки плану (можуть бути представлені вцілому).

Біопаливо зменшує ресурси на планеті, до того ж, на сьогодні воно є набагато дорожчим у порівнянні з викопними видами палива, в контексті споживання на глобальному рівні (не зважаючи на те, що викиди вуглецю при використанні біопалива є нижчими, ніж при використанні традиційних палив). Якщо б держава жорстко регулювала використання викопних видів палива (наприклад, створенням нових технологічних рішень, в тому числі, уловлювання та зберігання CO2 при виробництві електроенергії з вугілля), викиди від виробництва електроенергії можуть бути наближені до нуля до 2020 року як в ЄС, так і у всьому світі.

ЄС до 2015 року хоче створити такий механізм, який би стимулював створення низки великомасштабних проектів  з використання технологій викопного палива. ЄС також має на меті дати чітку вказівку на використання пристроїв щодо уловлювання та зберігання CO2 в газових та вугільних установках. Європейська комісія вважає, що до 2020 року все нове обладнання для виробництва електрон енергії з вугілля, має бути обладнане технологіями уловлювання та зберігання СО2, це ж повинно стосуватися і переважної більшості обладнання, що експлуатується вже сьогодні.

 

  1. Основна інформація (покажіть сильні сторони плану Опозиції)

Викопні види палива є більш життєздатним джерелом для людського суспільства порівняно з біопаливом, оскільки виробництво останнього призводить до зменшення продуктів харчування, а також до скорочення біорізноманіття. Внаслідок розвитку компаній-виробників біопалива втратять площу для вирощення сільськогосподарських культур дрібні фермери.

Глобальна стратегія, основою якої є перехід від викопних видів палива до біопалива створює суперечливу ситуацію, в якій сільське господарство стає постачальником будь-яких галузей промисловості, окрім харчової. Фермери вирощують такі культури, що необхідні для виробництва біомаси, а не продукти харчування, від чого страждатиме глобальний харчовий ланцюг.

 

Едвард Нафореану-Тудор,

пів фіналіст Дебтного турніру «Бізнес та Енергозбереження», (Румунія)

Електронна бібліотека