вул. Дністровська 26
76018. Івано-Франківськ
 
 
тел.: +38 0342 504605
 

“ АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ ” – Структура доповіді

Промова Уряду

 

  1. Вступ  (дефініції, філософія: чому проблема береться до уваги).

У суспільстві, що основною мірою базується на споживанні, скорочення ресурсів є неодмінним компонентом. Тому, для продовження його розвитку, ми перевіряємо чи існують інші життєздатні варіанти, які дозволили б не тільки підтримувати, але й еволюціонувати суспільне життя. Атомна енергетика є чистою енергією як в Європі, так і на всій планеті. Вона не забруднює навколишнє середовище і має величезні резерви запасу на Землі.

Підписання Договору про заснування Європейської спільноти з вугілля та сталі у 1952 році та Європейської спільноти з атомної енергетики (Євратом) у в 1957 році показало, що засновники держави-члени вже тоді вбачали необхідність створення єдиного підходу в галузі енергетики. В даний час частка ядерної потужності дорівнює близько 30% від загального обсягу електроенергії що поставляються в Європу. Найбільші ядерні потужності потужності знаходяться в таких країнах, як Франція (63 ГВт), Росія (22 ГВт), Німеччина (20 ГВт), Україна (13 ГВт), Великобританія (12 ГВт) і Швеція (9 ГВт).

Що таке атомна енергія? Ядерний синтез – це процес, під час якого два атомних ядра об’єднується, формуючи важче ядро. Цей процес супроводжується виділенням енергії.

 

  1. Аргументація:

Аргумент 1:  формулювання (1 або 2 речення), розвиток теми, факти та статистика.

Ядерна енергетика має багато переваг, перші з яких - економічні: тонна урану-235 виробляє більше енергії ніж 12 мільйонів барелів нафти; зернина урану-238 виробляє таку ж кількість тепла, як в результаті спалювання 2,7 тонн вугілля або 1,9 тонн нафти; атомна енергія є чистою, вона не забруднює атмосферу, не призводить до емісії парникових газів, тим самим значно віддаляючи глобальне потепління.

З одного боку, атомна енергетика є економічною. Доповідь під назвою «Роль ядерної енергетики в Європі», презентована Європейською регіональною групою Всесвітньої енергетичної ради у 2005 році, відзначає, що існують тверді економічні передумови для розвитку атомної енергетики в Європі. Для діючих підприємств використання ядерної енергії є економічно вигідним, враховуючи, очікуване збільшення споживання, зростання виробничих потужностей та продовження дії ліцензій – все це значно знизить витрати.

Остаточна вартість кВт-год залежить від місцевих законів і податків, які впливають на облікову ставку; атомні станції є залежними від капіталу.

За умов стабільної політичної ситуації, чіткої нормативної бази тощо ціна 1 МВт енергії може становити 40 євро. Тим не менш за певних обставин, а саме низька облікова ставка та/або ефект економії масштабу, витрати можуть бути значно нижчими - близько 30 євро або вищими – до 55 євро за умови високої облікової ставки.

Ці розрахунки також включають майбутні витрати, пов’язані з виведенням АЕС з експлуатації та утилізацією відходів. Змінність цих цифр не має істотного впливу на загальну вартість кВт-год.

Aргумент 2: формулювання (1 або 2 речення), розвиток теми, факти та статистика.

Ядерна енергія має переваги також з точки зору навколишнього середовища. Якщо за викиди вуглекислого газу будуть застосовувати штрафні санкції, ядерна енергетика буде конкурентоспроможною альтернативою. Атомна енергетика не продукує будь-яких шкідливих викидів чи парникових газів, що є основними джерелами забруднення повітря і глобальної зміни клімату загалом.

У березні 2006 року Євросоюз опублікував «Зелену книгу: Європейська стратегія сталої, конкурентної та безпечної енергетики» (розроблений Європейським співтовариством, 03.08.2006), де підкреслив, що Європа не може визначити жодного значного впливу на зниження викидів вуглекислого газу не покладаючись при цьому на галузь ядерної енергії. Незважаючи на переваги, зберігається невизначеність в питанні про те, чи ядерна енергія може відігравати важливу роль у вирішенні глобальних потреб в енергетичній сфері в найближчі десятиліття. Очевидно, що ядерна енергетика залишається спірним і вкрай політизованим бізнесом. Однією з головних проблем є регулювання та утилізація використаного ядерного палива.

Загальна кількість ядерного палива, яке виробляється щорічно у всьому світі складає приблизно 12000 тонн. Таким чином, в порівнянні з 25 млрд. тонн парникових газів (ПГ), що викидаються в атмосферу щорічно від використання викопного палива, кількість відходів від ядерного палива порівняно невелика. При переробці відпрацьованого палива та його повторного використання, ця цифра буде набагато меншою. Близько 4% від початкових продуктів ділення утилізуватимуть, а залишок – 96% урану і плутонію – перероблятиметься та використовуватиметься повторно.

 

Основна інформація (надайте інформацію про  результати та переваги наданого Вами Плану дій).

Загальновідомо, що поточні потреби європейських компаній за умов глобалізації ростимуть з кожним днем, зокрема це відноситься й до енергетичних потреб. У цьому контексті ядерна енергія є справжнім вирішенням проблеми для Європи. За прогнозами, до 2050 року населення планети зросте до 9 мільярдів чоловік. Безсумнівно, глобальне споживання енергії значно збільшиться і, за прогнозами, стане подвійним в порівнянні з теперішнім, досягнувши 20 Г тонн умовного палива в рік, а попит на електроенергію збільшиться в три рази. Зіткнувшись з цим, країни змушені будуть шукати нові ефективні технічні і економічні способи задоволення своїх потреб.

Вирішальні сили, що будуть визначати майбутнє використання ядерної енергії полягатимуть в наступному:

- Економічна доцільність для підтримки розвитку атомної енергетики в Європі;

- Збереження навколишнього середовища: нижча кількість викидів парникових газів, менша кількість відходів в порівнянні зі звичайними ресурсами.

Європа (не враховуючи Росії) на даний час імпортує 50% енергії, яку використовує, і очікується, що ця цифра зросте до 70% до 2030 року. Як Європа готується до цього? Політики в Європі і в енергетичному секторі в даний час стикаються з трьома основними проблемами:

- гарантування безперебійного енергетичного постачання;

- стабілізація або скорочення викидів парникових газів;

- підтримка конкурентоспроможності економіки, утримуючи ціни на прийнятному рівні.

Всі ці проблеми можуть знайти свою відповідь на основі широкого використання ядерної енергії, зводячи до мінімуму ризики, пов'язані як для людського суспільства, так як і для всього природного середовища.

 

Промова Опозиції

  1. Вступ (формулювання незгоди з філософією уряду: що повинно обговорюватись і чому)

Використання ядерної енергії завжди було спірною темою. Окрім страху через аварії, на кшталт Три Майл Айленд у США і в українському Чорнобилі, з’явилось нове джерело неспокою: екологічні групи побоюються, що атомні станції можуть стати об'єктами терористичних атак.

Кофі Аннан, (сьомий Генеральний секретар ООН) беручи до уваги чорнобильський вибух сказав: щонайменше 3 мільйони дітей в Білорусі, Україні та Росії в даний час потребують медичної допомоги.

Лише у 2016 році, ми отримаємо найбільш достовірні дані щодо числа осіб, чиє здоров'я постраждало внаслідок вибуху, і це не враховуючи більш ніж 400 000 людей, які були вимушені залишити домівки. Чи багато хто знає, що у Великобританії у 2004 році в цілому 382 господарств з більш ніж 226 000 овець і понад 80000 гектарів землі були обмежені у постачанні своїх продуктів на ринок? Це означає, що ягнят, вирощених на забруднених пасовищах, вивозили на чисті поля до того часу, поки концентрація радіоактивного цезію в їхньому м'ясі, не відповідала допустимим нормам. І це відбувалося у Великобританії через 19 років після аварії, на відстані від джерела катастрофи 2500 км!

Більше того, 4-й реактор на Чорнобильській станції виробляв електроенергію тільки протягом 2-х років, 4-х місяців і 4-х днів. Ось приклад лиха, яке відбувається за рахунок використання ядерної енергії.

Ядерна енергетика є небезпечним джерелом енергії, оскільки радіоактивні відходи зберігаються протягом тривалого періоду часу, і завжди існує ризик радіаційного забруднення внаслідок аварій чи саботажу, а також розповсюдження ядерної зброї. Крім того, повільний темп, в якому атомні електростанції були побудовані в останні роки показують, що ядерні реактори не можуть розвиватися досить швидко, щоб пом'якшити темпи зміни клімату.

  1. Aргументація:

Контраргумент 1 (коротко: не більше 1 думки)

Атомна енергетика фактично є одним з найдорожчих видів енергії. В даний час на  будівництво атомних станцій було витрачено 5000-8000 доларів США за кВт, у той час як енергія з вітрової електростанції, до прикладу, коштує всього 1500 доларів США/кВт. Якщо брати до уваги продуктивність вироблення енергії, то вітрової енергії виробляється в три рази менше, аніж атомної (оскільки вітер не дме весь час) і зважаючи на це, отримуємо нижчі затрати на виробництво атомної енергії. Очевидно, ціна енергії включає затрати на будівництво атомних станцій, видобуток, переробку або купівлю атомного палива в інших країнах, зведення складських будівель для захоронення радіоактивних відходів, витрати на закриття та виведення з експлуатації АЕС через 20-30 років її роботи і т.д. В галузі поновлюваних джерел енергії всі ці витрати є не потрібними.

Приклад, як суттєво перевитрачаються кошти та час на будівництво АЕС, наводить «Грінпіс»:  у Олкілуото (Фінляндія) будується ядерний реактор, а пов’язані з його будівництвом витрати досягли вже 5,5 млрд. євро, хоча на етапі проектування, передбачалося затратити набагато менше, а виконання було відкладене вже кілька разів (зараз термін виконання продовжений на два роки).

Контраргумент 2 (коротко: не більше 1 думки)

Ядерна енергія не захищає навколишнє середовище. Очевидною перевагою ядерної енергетики є те, що її використання не призводить до викидів CO2, як це відбувається з викопним паливом, яке наполегливо робить свій внесок в глобальне потепління на планеті.

В той же час, ядерні елементи здійснюють радіоактивне бомбардування, забруднюючи воду, землю та їжу та спричинюють радіоактивне зараження різного ступеню важкості живих організмів. Одним з основних джерел радіоактивного забруднення є ядерні вибухи в атмосферу. Недавні дослідження показали, що через радіоактивне забруднення, доза опромінення на душу населення збільшилась за останні 20 років у 5-10 разів. Тривале опромінення, навіть в малих дозах, спричинює вроджені дефекти, а високі дози опромінення призводять до збільшення таких хвороб як лейкемія, внутрішня кровотеча, випадання волосся, безпліддя і. у крайніх випадках – до смерті.

Контраргумент 3 (коротко: не більше 1 думки)

Ядерні відходи, що виникають в результаті експлуатації АЕС, не зберігаються в умовах максимальної безпеки. За 50 років існування ядерної енергетики жодна країна в світі не знайшла вирішення, яким чином відносно безпечно зберігати ядерні відходи. Люди обирали різні способи зберігання таких відходів, проте всі вони виявилися неефективними. Це серйозна проблема, особливо враховуючи той факт, що уран дуже радіоактивний елемент, і необхідно за гарантувати його зберігання на тисячі років. Були спроби «вирішити» цю проблему, викидаючи відходи в океан, забруднюючи воду і заражуючи морських істот.

Ядерна енергія не може розглядатись як вирішення проблем енергопостачання для майбутньої Європи.

Ядерна енергія є дуже небезпечною і спричиняє дуже багато проблем  навколишнього середовища та здоров'я людей. Існує достатньо альтернативних способів отримання енергії: вітрова, сонячна, геотермальна, гідроенергія, енергія біомаси і т.д. В останні роки ці види енергії все частіше використовуються, бо не заподіюють негативного впливу на довкілля або здоров'я людини. Технології в цій галузі розвиваються дуже швидко а, отже, поновлювана енергія ставатиме дешевшою, ніж інші види, такі як, до прикладу ядерна енергетика. Ще одна перевага енергії з поновлюваних джерел в тому, що ця енергія не потребує додаткових витрат на паливо, оскільки існує в природі в необмеженій кількості.

Атомна енергетика не є вирішенням проблеми глобального потепління. Якщо до 2030 року виробничі потужності ядерної енергетики подвояться (треба було б побудувати ще понад 400 атомних реакторів), залежність від викопного палива буде скорочена лише на 6%, а це дуже несуттєво для глобального потепління. Будівництво 400 реакторів в найближчі 20 років навряд чи відбудеться, з огляду на той факт, що за останні три роки не було введено в експлуатацію жодного нового ядерного реактора, а три таких реактори були закриті. Припустимо – таке будівництво розпочнеться, що ми маємо робити з такою великою кількістю радіоактивних відходів?

На європейському рівні та й у глобальному масштабі також, існує низка глобальних політичних та економічних міркувань щодо необхідності розвитку атомної енергетики і використання атомної енергії.

Атомна промисловість перебуває під загрозою у всьому світі, спричиненою природними і ядерними катастрофами (в Японії). Німеччина вирішила закрити всі атомні станції в найближчі роки. Японію підтискають відомі обставини, змушуючи перейти на «зелену енергію». Італія сказала «ні» розвитку енергетичного сектору. Американці мають проблеми з радіоактивними стоками, що забруднюють мінімум 60% всіх рослин.

 

Власні аргументи 1: (1 або 2 речення) розвиток теми, факти та статистика.

Дослідження фокусуються на відкриттях нових альтернативних енергетичних ресурсів. Багато країн зацікавлені не тільки в пошуку нових джерел енергії, але й в збереженні існуючих ресурсів. Список можливостей для збереження енергії можна продовжувати довго: теплоізоляція, використання невеликих автомобілів з більшою ефективністю та переробка металевих та інших  відходів.

 

3/4 Слабкі місця / недоліки плану (можуть бути представлені вцілому)та основна інформація (покажіть сильні сторони плану Опозиції)

На завершення своєї промови мушу наголосити: ядерна енергетика спричинить хаос на нашій планеті, це поставить під загрозу здоров'я і безпеку людського суспільства, а також збереження природних екосистем.

Наголошу лише на деяких, проте істотних причинах, за якими Європа повинна спиратись не лише на ядерну енергетику в майбутньому:

•             це один із найдорожчих видів енергії;

•             атомна енергетика не сприяє захисту навколишнього середовища, і не є вирішенням проблеми глобального потепління;

•             ядерні відходи в результаті експлуатації АЕС не зберігаються в умовах максимальної безпеки.

Все ж існує чиста відновлювальна енергія: вітрова, сонячна, геотермальна, гідроенергетика, біомаса і т.д. Якщо ми бажаємо зберегти наявні енергетичні ресурси, ми маємо досягти стійкого їх розвитку без ризику забруднення навколишнього середовища від ядерної енергії та викопного палива.

 

Влад Адріану,

пів фіналіст Дебтного турніру «Бізнес та Енергозбереження», (Румунія)

 

Електронна бібліотека